DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.1)

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2 cần nắm được. Và sau đây là những thay đổi cũng như điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23. 

Dota 2 – Outlander – Điều chỉnh về tướng

Tướng Dota2 Abaddon

Mist Coil sát thương vào bản thân abaddon sẽ không còn có thể gây tự sát

Curse of Avernus làm chậm giảm từ 30/40/50/60% thành 15/30/45/60%

Tướng Dota2 Anti Mage

Mana Break cũng sẽ đốt 2/3/4/5% lượng mana tối đa của mục tiêu

Mana Break sẽ chỉ hoạt động 1 nửa sức mạnh trên các bóng

Mana Void không còn xuyên kháng phép

Mana Void Scepter tăng từ 70 giây lên 100 giây.

Level 10 Talent tăng từ +10 Strength thành +13 Strength

Tướng Dota2 Axe

Counter Helix thời gian hồi thay đổi từ 0.45/0.4/0.35/0.3 thành 0.3

Counter Helix chance giảm từ 20% thành 17/18/19/20%

Vị tướng Dota2 Bane

Làm lại Enfeeble. Giờ là kỹ năng bị động . Kỹ năng của Bane đạt 1 hiệu ứng xấu Enfeeble lên đối phương làm giảm khả năng kháng hiệu ứng 15/20/25/30% và giảm kháng phép 4/8/12/16% trong 8 giây.

Enfeeble chuyển thành kỹ năng thứ 3.

Brain Sap hồi lượng máu tương đương với sát thương mà đối phương gánh chịu.

Brain Sap loại sát thương thay đổi từ Pure thành Magical

Brain Sap sát thương tăng từ 75/150/225/300 thành 100/200/300/400

Fiend’s Grip gây sát thương xuyên Spell Immunity

Level 15 Talent thay đổi từ Enfeeble Steals tốc đánh thành +8% Spell Amplification

Level 20 Talent thay đổi từ +125 Enfeeble tốc đánh Reduction thành +20% Spell Lifesteal

Tướng Dota2 Batrider

Flamebreak tốc độ bay của vật thể tăng từ 900 thành 1200

Flamebreak có 50/75/100/125 sát thương ảnh hưởng trực tiếp

Flamebreak sát thương đốt mỗi giây giảm từ 25/30/35/40 thành 20

Flamebreak Thời gian hồi chiêu được điều chỉnh từ 17 thành 18/17/16/15

Flamebreak AoE tăng từ 375 thành 500

Flamebreak  thời gian bị đẩy lùi từ 0.25 thành 0.35

Flamebreak khoảng cách bị đẩy lùi được cố định 300

Firefly không cung cấp tầm nhìn trên không.

Firefly tốc độ chạy tăng từ 4/7/10/13% thành 5/10/15/20%

Firefly cung cấp +200/400/600/800 tầm nhìn ngày và đêm.

Sticky Napalm sẽ được cast ngay lập tức mà không có động tác thừa.

Sticky Napalm không cần phải quay người lại mới sử dụng được.

Sticky Napalm khả năng làm chậm mỗi điểm cộng dồn từ 3/5/7/9 thành 2/4/6/8

Flaming Lasso gây sát thương xuyên Spell Immunity (as a result of the Spell Immunity change)

Level 15 Talent tăng từ +2s Flamebreak Burn Duration thành +3s

Level 20 Talent thay đổi từ +40 tốc độ chạy thành +30

Level 25 Talent giảm từ -13s Flamebreak Thời gian hồi chiêu thành -9s

Tướng Dota2 Bloodseeker

Wild Axes xuyên Spell Immunity

Primal Roar gây sát thương Xuyên Spell Immunity

Level 10 Talent tăng từ +20 tốc độ chạy thành +25

Level 15 Talent tăng từ +6 Armor thành +7

Rupture thời gian hiệu nghiệm giảm từ 12 thành 10/11/12

Agility thay đổi từ 24 + 3.1 thành 22 + 3.4

Bloodrage outgoing damage tăng từ 10/15/20/25% thành 12/18/24/30%

Bloodrage incoming damage giảm từ 10/15/20/25% thành 10/14/18/22%

Còn nữa