(JBO 247) Dota2 là tựa game được ra đời rất lâu và đã có rất nhiều bản cập nhật. Và bản cập nhật Dota2 7.23 sẽ mang đến cho người chơi Dota2 sự trải nghiệm hoàn toàn mới lạ và không kém phần hấp dẫn. Và sau đây là chi tiết bản cập nhật Dota2 Outlanders 7.23.

Tiếp theo Phần trước

TIER 4 ITEMS

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 39

 • Thêm +28% Max Health và -40% Max Mana.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 40

 • +35% Thời gian tồn tại của hiệu ứng xấu và +10% Sát Thương phép

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 41

 • +8 Tất cả chỉ số. Khi kích hoạt sẽ kỹ năng đơn thể hoặc kỹ năng đơn thể của trang bị được sử dụng lên mục tiêu được chỉ định và 1 mục tiêu ngẫu nhiên trong tầm kích hoạt ( ưu tiên tướng). Thời gian hồi chiêu: 80

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 42

 • +60% tốc độ bay của vật thể được bắn ra. Đòn tấn công tiếp theo sẽ hóa cóc đối phương trong 1.5 giây. Thời gian hồi chiêu: 12.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 43

 • Để xóa tất cả hiệu ứng xấu và dịch chuyển tức thời 1 khoản 600 theo 1 hướng bất kỳ. Thời gian hồi chiêu: 5 giây, Manacost: 25. Không bị khóa khi đang nhận sát thương.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 44

 • Giảm Thời gian hồi chiêu của kỹ năng Scan 50%. Tăng attack và cast range cho đồng minh đứng gần 125.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 45

 • +20 Agility, +25 tốc độ di chuyển. Kích hoạt để sử dụng Smoke of Deceit cho bản thân. Thời gian hồi chiêu: 45.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 46

 • Tăng sát thương của bóng lên 10%. kích hoạt để tạo 1 clone của bản thân gây  50% sát thương và nhận 150% sát thương  trong 20 giây. Thời gian hồi chiêu: 30

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 47

 • +60 Damage, +18 Strength, Tăng BAT lên 0.3. Kích hoạt để đẩy ùi toàn bộ đối phươn trong vòng 300 AoE  ra khỏi trung tâm 1 khoản 250 đơn vị, làm chậm tốc độ di chuyển 50% trong 3 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 48

 • Bị động:  +400 Health. Xóa mạnh các hiệu ứng xấu và hồi 300 máu  khi máu rớt dưới15%. Thời gian hồi chiêu: 75.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 49

 • +50 Attack Speed. đánh lan 50% trong tầm ảnh hưởng 400/250

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 50

 • +20 Strength. Kích hoạt nhận kháng phép trong 1.75 giây. Thời gian hồi chiêu: 40 giây.

TIER 5 ITEMS (70+ MINUTES ONLY)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 51

 • +50% tốc độ di chuyển và mở khóa tốc độ di chuyển tối đa. Tự kích hoạt vào bản thân giải hiệu ứng xấu và đẩy lên phía trước 1 khoảng 800 điểm. Thời gian hồi chiêu: 6 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 52

 • +500 Cast Range, +800 tầm nhìn ngày và đêm.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 53

 • 75% khóa và phản phép lại các kỹ năng đơn mục tiêu. +20 Tất cả chỉ số.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 54

 • Công thức kết hợp Blink Dagger và Meteor Hammer. Thêm +20 Strength, +20 Intelligence, +15 HP Regen và +10 Mana Regen. . Kích hoạt để biến mất và biến thành thiên thạch, nhanh chóng rơi vào khu vực chỉ định và gây choáng và sát thương của trang bị Meteor Hammer. Tầm sử dụng kỹ năng: 1600.  Thời gian hồi chiêu: 15. Không bị khóa khi đang nhận sát thương.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 55

 • Cắn vào sẽ nhận hiệu ứng rune vô cùng mạnh mẽ trong 50 giây. Sử dụng được 3 lần. Thời gian hồi chiêu: 120 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 56

 • Tăng điểm chỉ số chính 80%.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 57

 • +400 Attack Range. Attacks đẩy lùi đối phương 1 khoảng 50 điểm.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 58

 • +50% tốc độ di chuyển, unlocks max tốc độ di chuyển và Thêm +50 HP Regen. Kích hoạt sẽ khiến cho cây mọc lên ở những nơi bạn đã đi qua ( Hiệu ứng tồn tại trong 3 giây), các cây này tồn tại trong 60 giây. Thời gian hồi chiêu: 20 giây.
 • Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 59
 • [[trident]]
 • Công thức kết hợp Sange, Yasha và Kaya together. +33 Agility, +33 Strength, +33 Intelligence, +33 tốc độ di chuyển, +33 Attack Speed, +33 Kháng hiệu ứng, +33% giảm lượng mana cần sử dụng cho kỹ năng, +33% Regen và Lifesteal Amp, +33% Sát Thương phép

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 60

 • +35 Strength và Intelligence. Kích hoạt để triệu hồi 6 con Necronomicon cấp 3 trong 90 giây. Thời gian hồi chiêu: 75 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 61

 • +250 Attack Speed. Giết 1 tướng địch sẽ mọc lên 1 bounty rune giữa người chơi và mục tiêu..

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 62

 • +25 Armor. Tác dụng giống refresh orb ( nhưng không làm mới thời gian của Refresh Orb) Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
 • +100 Attack Damage và -12 Armor trên đòn đánh thường

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 64

 • +30 Tất cả chỉ số. Đòn đánh chí mạng được ngăn chặn và hồi đầy máu. Sau khi kích hoạt sẽ bị phá hủy.