DOTA2: Những điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23 (P.8)

(JBO 247) Bản cập nhật Dota2 đã chính thức ra mắt và với nhiều sự thay đổi yêu cầu người hâm mộ Dota2 cần nắm được. Và sau đây là những thay đổi cũng như điều chỉnh về tướng tại phiên bản Dota2 Outlander 7.23. 

Tiếp theo

Tướng Dota2 Tiny

 • Base tốc chạy tăng từ 290 thành 310
 • Base damage giảm xuống 15
 • Tree Grab không còn charge
 • Tree Grab giảm 25 tốc chạy
 • Tree Grab bonus damage không còn tính khi deny
 • Tree Grab building damage giảm từ 80/120/160/200% thành 50/80/110/140%
 • Level 20 Talent đổi từ -7s Tree Grab Cooldown thành +20 Strength

Tướng Dota2 Treant Protector

 • Tốc chạy cơ bản tăng từ 270 thành 280
 • Living Armor làm lại. Là kỹ năng có tầm sử dụng 700. Luôn luôn tồn tại trong 8 giây. cung cấp 7/10/13/16 giáp và hồi 60/120/180/240 health theo thời gian.
 • Living Armor cast point giảm từ 0.5 thành 0.4
 • Living Armor Thời gian hồi chiêu điều chỉnh 30/24/18/12 thành 26/22/18/14
 • Leech Seed được làm lại. thành kỹ năng của tự cast vào chính mình. Hút sự sống của tất cả mục tiêu trong phạm vi 700 range mỗi 0.5 giây và hồi máu cho bản thân. Kẻ địch bị ảnh hưởng sẽ bị làm chậm 26/34/42/50% trong 0.5 giây với mỗi đợt hút. Ưu tiên tướng địch. kéo dài trong 5 giây. Lượng máu hút mỗi giây: 15/30/45/60. Cooldown: 16. Manacost: 80
 • Nature’s Guise được thay đổi với  Nature’s Grasp. Chọn 1 địa điểm để hình thành dây leo. Nếu dây leo chạm vào cây, tất cả dây leo sẽ được tăng 50% hiệu ứng. Dây leo sẽ làm chậm tướng địch 25/30/35/40% và gây 30/40/50/60 sát thương mỗi giây. Vines  tồn tại tới 12 giây. Cast Range: 1500. Cooldown: 20. Manacost: 60/70/80/90
 • Overgrowth duration giảm từ 3.5/4.25/5 thành 3/4/5
 • Overgrowth giờ gây 50/75/100 DPS  như 1 phần của kỹ năng thay vì phải lên gậy Scepter mới có được.
 • Overgrowth nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Level 10 Talent đổi từ +2 Living Armor Block Instances thành +60 Living Armor Heal
 • Level 15 Talent đổi từ 2s Tree Respawn Time thành +30 Nature’s Grasp DPS
 • Level 20 Talent đổi từ +2s Nature’s Guise Root thành Gains Tree Walking
 • Level 20 Talent đổi từ +50 Leech Seed thành +40
 • Level 25 Talent đổi từ +350 Eyes and Overgrowth AoE thành +1s and +100 DPS Overgrowth

Tướng Dota2 Tusk

 • Base tốc chạy tăng từ 305 thành 310
 • Base HP regen tăng từ 0 thành 0.5
 • Walrus Kick nay gây sát thương xuyên Spell Immunity
 • Level 15 Talent tăng từ +350 Health thành +400
 • Level 20 Talent tăng từ -6s Ice Shards Cooldown thành -8s

Tướng Dota2 Dirge the Undying

 • Base armor giảm xuống 1
 • Soul Rip mana cost tăng từ 80/95/110/125 thành 100/110/120/130
 • Zombies giảm size ít đụng nhau hơn
 • Flesh Golem mới. Tăng 30/40/50% strg. Đòn đánh giảm 30/35/40% tốc chạy và gây 15/25/35 DPS for 5 giây. Zombies không gây x2 sát thương mà tính theo sát thương debuff. Cooldown: 125. Duration: 30. Manacost: 100/125/150
 • Level 10 Talent giảm từ +8 Health Regen thành +6

Tướng Dota2 Vengeful

 • Wave of Terror vision duration tăng từ 3 thành 4
 • Vengeance Aura mới. Nay cho +60/100/140/180 Attack Range và +4/8/12/16 Primary Attributes cho đồng minh
 • Vengeance Aura illusion mạnh hơn và không dùng spell giết ngay được
 • Nether Swap hoạt động với cả invulnerable/sleeping targets
 • Scepter Reworked. Nether Swap nay làm hoảng sợ mục tiêu xung quanh nơi bạn xuất hi 700 for 2 giây.
 • Level 15 Talent đổi từ -6s Wave of Terror Cooldown thành -3.5s Magic Missile Cooldown
 • Level 20 Talent đổi từ -6s Magic Missile Cooldown thành Vengeance Aura Illusion Casts Spells
 • Level 20 Talent đổi từ +15% Vengeance Aura Damage thành +10 Vengeance Aura Attributes
 • Level 25 Talent Magic Missile Pierces Spell Immunity nay gây sát thương xuyên Spell Immunity

Còn nữa