DOTA2: Điều chỉnh về trang bị phiên bản Dota2 7.23 Outlander (P.2)

(JBO 247) Bên cạnh những điều chình về tướng, các trang bị của phiên bản 7.23 Outlander cũng đang được rất nhiều người hâm mộ Dota2 quan tâm. Và sau đây là những thay đổi về các trang bị mà phiên bản dota2 7.23 Outlander mang lại cho người hâm mộ tựa game moba này. Cùng theo dõi nhé.

Tiếp theo Phần trước 

Dota 2 – Outlander – Điều chỉnh về trang bị

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 23

 • Bây giờ dùng Helm of Iron Will Thay vì Buckler (Cung cấp +6 giáp, +10.5 HP regen, +3 tất cả chỉ số)
 • Không còn kỹ năng kích hoạt để cộng thêm giáp.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 24

 • Bây giờ cung cấp +6 giáp,  không còn aura tăng giáp cơ bản (Vẫn còn lượng giáp Threshold và regen aura)
 • Công thức Giá giảm từ 1800 thành 1600 (Tổng Giá rẻ hơn 625 vàng vì các thành phần thay đổi).
 • Health regeneration aura giảm từ 3.5 thành 2.5

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 25

 • Bay giờ dùng Buckler thay vì Chainmail. Thêm hiệu ứng +5 tất cả chỉ số.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 26

 • Sẽ thực hiện có đánh từ xa blink tới. Tầm sử dụng 600.
 • Bash có thể gây sát thương xuyên Spell Immunity.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 27

 • Kết hợp giữa Kaya và Soul Booster. Cung cấp các chỉ số có lợi từ cả 2 trang bị đồng thời thêm 200% Mana Regen. Mỗi điểm cộng dồn cộng thêm +0.2 MP Regen và 0.35% sát thương phép, (Thay vì 0.3 MP / HP)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 28

 • Cung cấp +24% cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì + 8 sát thương
 • Kháng hiệu ứng tăng từ 12% thành 16%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 29

 • Cung cấp +30% Cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì +12 sát thương
 • Kháng hiệu ứng tăng từ 16% thành 20%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 30

 • Now Cung cấp +30% Cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì +25 sát thương
 • Kháng hiệu ứng tăng từ 14% thành 20%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 31

 • Now Cung cấp +30% Cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì +12 sát thương
 • Kháng hiệu ứng tăng từ 16% thành 20%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 32

 • Không còn Cung cấp cường hóa khả năng tự hồi máu
 • Cường hóa khả năng hồi máu tăng từ 25% thành 35%
 • Health tăng từ +200 thành +250
 • Bây giờ cần Magic Wand thay vì Cloak (và có được toàn bộ lợi ích từ Magic Wand)
 • Công thức Giá tăng từ 550 thành 850

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 33

 • Giá giảm từ 500 thành 400

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 34

 • tốc đánh tăng từ 20 thành 25

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 35

 • Công thức tăng giá thêm 100

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 36

 • Công thức tăng giá thêm 100

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 37

 • Bây giờ cần Ring of Basilius thay vì Helm of Iron Will
 • Công thức Giá tăng từ 700 thành 1150
 • Tăng sát thương phép gánh chịu lên 20% thay vì giảm kháng phép – Có tác dụng với cả sát thương pure từ kẻ địch.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 38

 • Bây giờ cần Sage’s Mask thay vì Infused Raindrops

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 39

 • Charge count tăng từ 5 thành 6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 40

 • Cung cấp +10 Health Regen

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 41

 • Duration giảm từ 8 thành 6
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 22 thành 16

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 42

 • Mỗi lần chỉ tồn tại 1 cục dust với giá 90 gold (thay vì 2 với giá 180)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 43

 • Thời gian tồn tại tăng từ 6 thành 8 phút
 • Thời gian cho ra sentry mới tăng từ 85 thành 95
 • Số lượng Sentry trong shop tối đa giảm từ 4 thành 3

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 44

 • Số lượng tối đa trong shop giảm từ 3 thành 2
 • Thời gian cho ra Smoke mới trong shop giảm 10 thành 7 minutes

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 45

 • không còn xuyên kháng phép Spell Immunity
 • giáp tăng từ 5 thành 6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 46

 • Bash giờ gây sát thương xuyên kháng phép

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 47

 • Không nảy vào các mục tiêu có Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 48

 • Không nảy vào các mục tiêu có Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 49

 • Không xuyên kháng phép

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 50

 • Gây sát thương xuyên Spell Immunity (as a result of the Spell Immunity change)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 51

 • Sát Thương tăng từ 22 thành 27

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 52

 • Sát Thương tăng từ 45 thành 54

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 53

 • Sát Thương tăng từ 30 thành 36

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 54

 • Sát Thương tăng từ 12 thành 15

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 55

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 13 thành 12
 • Tất cả chỉ số tăng từ 13 thành 14
 • Health regeneration tăng từ 6.5 thành 7

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 56

 • Không thể tách ra được nữa

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 57

 • Không thể tách ra được nữa

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 58

 • Có thể dùng lên Courier hoặc các unit của người chơi

Và trên đây là những thay đổi trang bị mà người hâm mộ Dota2 cần nắm để có thể sử dụng tốt nhất trong phiên bản Dota2 Outlander lần này.

JBO 247