DOTA2: Chi tiết bản cập nhật Dota2 Outlanders 7.23 (P.3)

(JBO 247) Dota2 là tựa game được ra đời rất lâu và đã có rất nhiều bản cập nhật. Bản cập nhật Dota2 7.23 sẽ mang đến cho người chơi Dota2 sự trải nghiệm hoàn toàn mới lạ và không kém phần hấp dẫn. Và sau đây là chi tiết bản cập nhật Dota2 Outlanders 7.23.

Tiếp theo Phần trước

 

CƠ CHẾ RỚT ĐỒ CỦA QUÁI RỪNG

 • 5-15 PHÚT
 • Tier 1: 10% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance
 • 15-25 PHÚT
 • Tier 2: 10% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance
 • 25-35 PHÚT
 • Tier 3: 10% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance

 • 35-45 PHÚT
 • Tier 3: 5% Chance
 • Tier 4: 5% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance
 • 45-70 PHÚT
 • Tier 4: 10% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance
 • 70+ PHÚT
 • Tier 5: 10% Chance
 • Other Tiers: 0% Chance

Cơ chế như sau, từ phút thứ 5 – 15 tỉ lệ rớt của tier 1 là 10% thì qua từ 15 – 25 tỉ lệ của tier 1 là 5%, tỉ lệ tier 2 là 10%, sau khi qua phút thứ 25 – 35 thì tỉ lệ tier 1 là 2.5%, tiể lệ tier 2 là 5% và tỉ lệ tier 3 là 10%. Tỉ lệ sẽ thay đôi liên tục áp dụng cho cả tier 4 và tier 5.

TIER 1 ITEMS

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 3

KEEN OPTIC

 • +75 Cast Range, +1.5 Mana regen

 

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 4

ROYAL JELLY

 • Có thể sử dụng vào bản thân, 1 trang bị được sử dụng 2 lần. tăng vĩnh viễn +2.5 HP Regen và +1.25 Mana Regen cho mục tiêu được chỉ định. Không cộng dồn khi mục tiêu đã có hiệu ứng.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 5

 • Poor Man’s Shield

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 6

 • Tăng + 4 tất cả chỉ số. Thêm 10 HP Regen và 5 Mana Regen khi đang trong môi trường nước.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 7

 • Iron Talon

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 8

 • Giúp trồng 1 cây xoài. Cung cấp vô hạn Mango Mỗi 60 giây sẽ rớt 1 trái xoài. Cung cấp 800 tầm nhìn xung quanh cây xoài..

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 9

 • +8 INT, +3 Armor. Hồi 75 mana cho tất cả đồng minh và bản thân trong khu vực 1200. Thời gian hồi chiêu: 40 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 10

 • 3 lần sử dụng, hồi 500 Health và 250 mana over 6 giây

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 11

 • +35 tầm đánh cận chiến,  +12 Damage và +3 Armor.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 12

 • Công thức dùng để kết hợp 3 Iron Branches thành 1 Ironwood Tree.
 • .Cung cấp +7 điểm cho tất cả chỉ số và kỹ năng trồng cây đặc biệt. Thời gian hồi chiêu: 4. Khoảng cách sử dụng kỹ năng: 800

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 13

 • +150 Health. Đào hố tại ngay khu vực đang đứng trong vòng 1 giây. có thể tìm được Bounty Rune, Flask, 2 cuộn giấy teleport, hoặc creep Kobold. Phần thưởng sẽ không giống như lần đào gần nhất. Thời gian hồi chiêu: 70 giây.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 14

 • +225 Mana, +20 MS